Top 10 mức truy nã cao nhất tính đến thời điểm hiện tại trong One Piece

[Top Manga] - Hãy cùng cập nhật 10 mức truy nã cao nhất đã được hé lộ trong One Piece hiện nay và xem ai là người nắm giữ vị trí số 1 nào.
10. Portgas D. Ace: 550.000.000 Beri
9. Charlotte Snack: 600.000.000 Beri
8. Sabo: 602.000.000 Beri
7. Charlotte Perospero: 700.000.000 Beri
6. Charlotte Cracker: 860.000.000 Beri
5. Charlotte Smoothie: 932.000.000 Beri
4. Jack hạn hán: 1.000.000.000 Beri
3. Charlotte Katakuri: 1.057.000.000 Beri
2. Monkey D. Luffy: 1.500.000.000 Beri
1. Râu đen: 2.247.600.000 Beri

Comments