Tác giả One Piece: "Luffy không có khả năng đánh bại Kaido... đây là điề...

[Top Manga] - Cùng quay trở lai quá khứ 2 năm về trước, khi được phỏng vấn bởi phóng viên tạp chí One Piece Great Newspaper, Oda đã thừa nhận rằng rằng "Luffy không có khả năng đánh bại một kẻ mạnh mẽ như Kaido. Đặc biệt, các độc giả sẽ cho việc Luffy có thể đánh bại Kaido bằng sức mạnh nắm đấm là điều hết sức vô lý". Có lẽ trong thời điểm ấy, đến chính tác giả Oda cũng chưa biết phải làm cách nào để Luffy có thể đánh bại Kaido.

Comments