Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ?

[Top Manga] - Để có thể đối đầu với Kaido thì Luffy bắt buộc phải có một sức mạnh mới "bá đạo" hơn bây giờ rất nhiều. Và chính là phát triển lên Gear 5 hoặc thức tỉnh được trái ác quỷ. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ Gear 5 chính là sự thức tỉnh trái Gomu Gomu no Mi không?
Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu giả thuyết này nhé.

Comments