Đến cả Oda cũng không biết cách để đánh bại Kaido, vậy Luffy phải làm th...

[Top Manga] - Oda từng chia sẻ với người hâm mộ rằng bản thân anh cũng không biết làm thế nào để đánh bại Tứ Hoàng Kaido trong One Piece, Oda đã nói thế thì Luffy phải làm thế nào đây.

Comments