5 phong cách dùng kiếm của đệ nhất kiếm sĩ tương lai Roronoa Zoro

[Top Manga] - Roronoa Zoro có thể sử dụng 3 thanh kiếm cùng một lúc hết sức điêu luyện, chính vì thế Thợ săn hải tặc Zoro đã trở thành một nỗi khiếp sợ trong giới hải tặc. Thậm chí, Zoro còn phát triển một số phong cách chiến đấu với kiếm cực mạnh của riêng mình. Sau timeskip, dưới sự dạy dỗ của Dracule Mihawk, Zoro còn mạnh lên rất nhiều.
1. Ittoryu: Đơn kiếm phái
2. Nitoryu: Nhị kiếm phái
3. Santoryu: Tam kiếm phái
4. Kyutoryu: Ảo Giác Kiếm Xuất
5. Mutoryu: Vô Thuật Kiếm Pháp

Comments