Vì sao chỉ có hải tặc mới có Haki Bá Vương còn các thủy quân lục chiến t...

[Top Manga] - Các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao trong thế giới One Piece, chỉ có các hải tặc mới sở hữu Haki Bá Vương, còn các thủy quân lục chiến dù có mạnh mẽ tài giỏi thế nào cũng không có cơ hội sở hữu Haki bá đạo này?

Comments