Tứ Hoàng Râu Đen không phải là chủ sở hữu đầu tiên của trái ác quỷ Yami ...

[Top Manga] - Trước nay các fan hâm mộ One Piece chỉ biết trái ác quỷ Yami Yami no Mi thuộc quyền sở hữu của tứ hoàng Râu Đen, nhưng mọi người có biết ai mới là người đầu tiên sở hữu trái ác quỷ "bá đạo" này không?

Comments