Top 5 mức tiền truy nã "kỳ lạ" độc đáo nhất trong One Piece

[Top Manga] - Trong manga/anime One Piece mức tiền truy nã của 1 hải tặc mà Chính Phủ Thế Giới đề ra là để đo lường mức độ nguy hiểm và mối đe dọa của người đó đối với Chính Quyền Thế Giới.
5. Nico Robin
4. Pandaman
3. Chopper
2. Vinsmoke Sanji
1. Brook

Comments