[Thuyết âm mưu]. Cái chết của Shanks là không thể tránh khỏi và đây là l...

[Top Manga] - Lâu nay, trong cộng đồng fan One Piece trên thế giới, đã có nhiều ý kiến cho rằng Shanks Tóc Đỏ khó tránh khỏi cái chết. Họ tin rằng như cái chết của Ace, Shanks cũng sẽ góp phần giúp Luffy trưởng thành và đột phá năng lực mới chứ không chỉ dừng ở mức hiện tại.

Comments