Sự thật chấn động về "Rồng Thần" Kaido

[Top Manga] - Một tin chấn động cho các fan One Piece trong chapter 921 vừa qua chính là Tứ Hoàng Kaido chính thức hiện nguyên hình dưới dạng…một con Rồng.

Comments