Oden Kozuki vẫn còn sống, 9 samurai của Wano mới là người sẽ lật đổ Kuro...

[Top Manga] - Mời các bạn đến với một giả thuyết One Piece hoàn toàn mới về 9 samurai sẽ lật đổ Kurozumi Orochi. Đó không phải là băng Mũ Rơm hay các siêu Tân Tinh.

Comments