Kaido xuất hiện dưới hình dạng... một con rồng khổng lồ

[Top Manga] - Các bạn không đọc nhầm đâu. Trong One Piece Chapter 921, lần đầu tiên chúng ta sẽ được thá Kaido bách thú xuất hiện dưới hình dạng... một con rồng.

Comments