Kaido đã ăn trái ác quỷ Zoan thần thoại Rồng?

[Top Manga] - One Piece Chapter 921 tuần này đánh dấu sự xuất hiện đầy bá đạo của Tứ Hoàng Kaido dưới hình dạng loài rồng thần thoại!! Cùng với đó, Chapter cũng mang tới cho chúng ta rất nhiều những chi tiết thú vị khác nữa!! Cùng lấy kính lúp ra soi nào!

Comments