[Giả thuyết]. Sức mạnh của Lucky Roo băng Shanks tóc đỏ

[Top Manga] - Trong One Piece, Lucky Roo là một trong những người thủy thủ đoàn quan trọng nhất của băng hải tặc Tóc Đỏ. Anh ta là người đầu tiên giết một ai đó trong cả anime và manga.

Comments