[Giả thuyết]. Đô đốc Khỉ vàng Kizazu có thể sẽ bỏ mạng ở Wano quốc

[Top Manga] - Liệu có thêm sự thay đổi nào nữa trong 3 vị Đô Đốc Hải Quân hiện nay trong One Piece không nhỉ? Nếu Kizazu chết thì ai sẽ là người được chọn thay thế ông ta?

Comments