[Giả thuyết]. Katakuri chính là Râu Trắng thứ 2, vừa là đối thủ, vừa là ...

[Top Manga] - Trong One Piece, khi mà Luffy trở thành Vua Hải Tặc, ai sẽ thay thế vị trí của Râu Trắng, trở thành đối thủ đáng trân trọng nhất của cậu ta.





Comments