Cựu Thất Vũ Hải Moriah sẽ trở lại và giúp Luffy đánh bại Tứ Hoàng Kaido?

[Top Manga] - Nếu khi quyết đấu với Kaido, Moriah xuất hiện và truyền bóng vào người Luffy giúp gia tăng sức mạnh cho cậu ta thì sẽ thế nào nhỉ?

Comments