Cực nể thần thái chuẩn “chị đại” đầy “quyền lực” của Nami

[Top Manga] - Khán giả theo dõi One Piece lâu năm đều phải mắt tròn mắt dẹt khi theo dõi những phân cảnh “chị đại” Nami đánh bầm dập các thành viên băng Mũ Rơm.

Comments