Xếp hạng sức mạnh của 12 thành viên "Thế Hệ Tồi Tệ Nhất" trong One Piece

[Top Manga] - Sau Timeskip "Thế Hệ Tồi Tệ Nhất" của thế giới One Piece gồm 12 thành viên bao gồm Tứ Hoàng Râu Đen và 11 siêu Tân Tinh. Họ là những người mang những thay đổi lớn, để lại những tác động sâu sắc và lâu dài cho thế giới,họ sẵn sàng đạp đổ mọi huyền thoại nếu ai dám cản trở bước đi của mình.
12. Capone Bege: 300.000.000 Berry
11. Jewelry Bonney: 144.000.000 Berry
10. Killer: 200.000.000 Berry
9. Urouge: 108.000.000 Berry
8. Scratchmen Apoo: 350.000.000 Berry
7. Basil Hawkins: 320.000.000 Berry
6. X Drake: 222.000.000 Berry
5. Roronoa Zoro: 320.000.000 Berry
4. Eustass Kid: 470.000.000 Berry
3. Trafalgar D.Water Law: 440.000.000 Berry
2. Monkey D. Luffy: 1.500.000.000 Berry
1. Marshall D. Teach

Comments