Top 7 số tiền truy nã cao nhất nhưng chưa được xác định trong One Piece

[Top Manga] - Trong One Piece mức truy nã của một hải tặc mà Chính Phủ Thế Giới đề ra là để đo lường mức độ nguy hiểm và mối đe dọa của người đó đối với Chính Quyền Thế Giới.
7. Tứ Hoàng Big Mom
6. Tứ Hoàng Kaido
5. BlackBeard
4. Tứ Hoàng Shanks
3. WhiteBeard
2. Monkey D. Dragon
1. Gol D. Roge

Comments