Top 10 trái ác quỷ hiếm nhất mà ai cũng khao khát sở hữu

[Top Manga] - Trái Cây Ác Quỷ - Devil Fruit là một loại trái cây đặc biệt giữ vị trí quan trọng trong One Piece. Số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau. Chúng có đủ màu, đủ kiểu thế nhưng điểm chung là những người ăn chúng sẽ được sở hữu nhiều loại năng lực vô cùng đặc biệt.
10. Hito Hito no Mi
9. Trái ác quỷ của X Drake
8. Zou Zou no Mi
7. Ope Ope no Mi
6. Mochi Mochi no Mi
5. Tama Tama no Mi
4. Yami Yami no Mi
3. Gura Gura no Mi
2. Trái ác quỷ của Marco
1. Goro Goro no MiChannel: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1

Comments