Sức mạnh khủng khiếp của Sabo sau khi ăn trái Mera Mera no Mi

[Top Manga] - Sau khi xem clip này chắn chắn bạn sẽ đồng ý với quan điểm của tôi rằng Sabo mạnh ngang với một chỉ huy của Tứ Hoàng và một Đô đốc Hải quân trong One Piece.Comments