[Giả thuyết]. Chủ nhân trước đây của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi là ai?

[Top Manga] - Rất nhiều độc giả One Piece từng thắc mắc rằng, liệu ai là chủ nhân trước kia của trái Gomu Gomu no Mi?
Có nhiều người nói, đó chính là Gold D. Roger bởi những điểm giống nhau đến lạ giữa ông ta và Luffy hiện nay?
Comments