Các cách "thức tỉnh" Trái Ác Quỷ để sở hữu một sức mạnh khổng lồ

[Top Manga] - Một trong những câu hỏi khó nhất của One Piece chính là sức mạnh bí ẩn nhưng rất đáng sợ của trái ác quỷ khi "thức tỉnh". Tại thời điểm này nó sẽ mang lại cho người sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Comments