Blackbeard gây ra vết sẹo trên mặt Shanks như thế nào và khi nào?

[Top Manga] - Hiện tại trong One Piece, Shanks là thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ và một trong bốn Tứ Hoàng "tiếng tăm" nhất ở Tân Thế Giới. Ông cũng chính là người đã hy sinh cánh tay để cứu Luffy khỏi con quái vật biển và truyền cảm hứng cho cậu đi theo con đường hải tặc.

Comments