12 mức truy nã cao nhất của các thành viên băng hải tặc không tính thuyề...

[Top Manga] - Bên cạnh mức truy nã của các thuyền trưởng, hãy cùng nhau xếp hạng 12 mức truy nã cao nhất của các thành viên băng hải tặc sừng sỏ trong thế giới One Piece nhé!
12. Roronoa Zoro băng Mũ Rơm: 320.000.000 berry
11. Vinsmoke Sanji băng Mũ Rơm: 330.000.000 berry
10. Jinbei băng Mũ Rơm: 400.000.000 berry
9. Charlotte Snack băng Tứ hoàng Big Mom: 600.000.000 berry
8. Charlotte Cracker băng Tứ hoàng Big Mom: 860.000.000 berry
7. Charlotte Smoothie băng Tứ hoàng Big Mom: 932.000.000 berry
6. Shiliew "Mưa" băng Tứ Hoàng Râu Đen: ~1.000.000,000 berry
5. Yasopp băng Tứ Hoàng Tóc Đỏ: ~1.000.000.000 berry
4. Lucky Roo băng Tứ Hoàng Tóc Đỏ: ~1.000.000,000 berry
3. Jack hạn hán băng Tứ Hoàng Kaido: 1.000.000.000 berry
2. Charlotte Katakuri băng Tứ hoàng Big Mom: 1.057.000.000 berry
1. Benn Beckman băng Tứ Hoàng Tóc Đỏ: 1.800.000.000 - 2.200.000.000 berry

Comments