Tứ Hoàng Kaido là một "Hải Vương" và cũng thừa kế ý chí của gia tộc D?

[Top Manga] - Câu chuyện về thân phận thật sự của Tứ Hoàng Kaido, có ý kiến cho rằng, hắn ta chính là một Sea King và có thừa kế cả ý chí D.
Hãy cùng Top Manga tìm hiểu về điều này nhé!

Comments