Top 6 nhân vật sử dụng trái ác quỷ nhưng đã bị chết trong One Piece

[Top Manga] - Hãy cùng Top Manga đến với top 6 nhân vật sử dụng năng lực trái ác quỷ đã chết trong One Piece nhé!
6. Whitebeard
5. Portgas D. Ace
4. Monet
3. Donquixote Rosinante
2. Mẹ Carmel
1. Charlotte Opera

Comments