Top 5 nhân vật có khả năng gia nhập băng Mũ Rơm sau Arc Wano (Trừ Jinbei)

[Top Manga] - Trong cuộc phỏng vấn, cha đẻ của One Piece, tác giả Eiichiro Oda đã tiết lộ hai chi tiết rất đáng chú ý. Một là, ông rất thích Bon Clay và Ivankov. Hai là, sẽ có thêm một vài thành viên khác gia nhập băng Mũ Rơm.
1. Bon Clay
2. Bartolomeo
3. Carrot
4. Vivi
5. O-Tama

Comments