Thành viên mới của băng Mũ Rơm trong Arc Wano

[Top Manga] - Như chúng ta đã biết, trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Yomu Shinbun, tác giả Oda đã tiết lộ thêm 3 thông tin quan trọng:  One Piece đã đi được 80% chặng đường, Jinbei lành ít dữ nhiều và đặc biệt là băng Mũ Rơm sẽ có một vài thành viên mới. Đó là nhân vật cũ hay sẽ là nhân vật mới toanh thì còn chưa biết.

Comments