Sức mạnh của Haki Bá Vương kinh khủng tới mức nào?

[Top Manga] - Trong One Piece, Haki Bá Vương có rất nhiều tên: Haoshoku Haki, Conqueror’s Haki, Haki Sắc màu thống trị, Haki Sắc màu đế vương, Bá khí đế vương, Bá vương khí hay Bá khí.
Haoshoku Haki – Haki Bá Vương là một dạng hiếm của Haki và theo như lời Rayleigh, loại Haki này không thể đạt được thông qua tập luyện nhưng vẫn có thể được cải thiện thông qua sự trưởng thành của bản thân và chỉ có một trong một triệu người sở hữu nó.

Comments