Những nhân vật có khả năng trở thành Tứ Hoàng trong tương lai

[Top Manga] - Tứ hoàng là bốn vị thuyền trưởng nổi tiếng và mạnh nhất trong giới cướp biển trên toàn thế giới (được đặt danh bởi Chính Quyền Thế Giới ) họ chính là những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới, họ không phải là đồng minh và cũng chẳng phải là kẻ thù của nhau.
1. Basil Hawkins
2. Katakuri
3. Edward Weevil
4. Eustass Kid
5. Phượng Hoàng Marco
6. Trafalgar Law
7. Shiki
8. Monkey D Luffy

Comments