7 nhân vật sử dụng sóng xung kích để chiến đấu (Trừ Râu Trắng)

[Top Manga] - Shockwave (sóng xung kích) là một làn sóng tăng áp suất hoặc nhiệt độ, di chuyển nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Do đó các tuyệt chiêu từ sóng xung kích rất mạnh, có khả năng gây sát thương lớn nhưng không có nhiều người trong One Piece có thể sử dụng sức mạnh này
Dưới đây là 7 nhân vật trong One Piece có thể thi triển sóng xung kích:
7. Blackbeard
6. Sengoku
5. Don Chinjao
4. Jesus Burgess
3. Bartholomew Kuma
2. Don Sai
1. Boo

Comments