Sơ lược về 12 thiên sứ sở hữu sức mạnh vô song trong Dragon Ball Super

[Top Manga] - The Angels là những thiên thần/thiên sứ mang nguồn sức mạnh vô tận và có địa vị rất cao trong hệ thống các vị thần trong thế giới của Dragon Ball.
Vũ trụ 1: thiên sứ Awamo
Vũ trụ 2: thiên sứ Sour
Vũ trụ 3: thiên sứ Campahri
Vũ trụ 4: thiên sứ Cognac
Vũ trụ 5: Thiên sứ Cukatail
Vũ trụ 6: thiên sứ Vados
Vũ trụ 7: thiên sứ Whis
Vũ trụ 8: thiên sứ Korn
Vũ trụ 9: Thiên sứ Mojito
Vũ trụ 10: Thiên sứ Cus (Kusu)
Vũ trụ 11: Thiên sứ Marcarita
Vũ trụ 12: Thiên sứ Matinu------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments