Điểm lại những mốc thời gian khi các thành viên gia nhập băng Mũ Rơm

[Top Manga] - Và thành viên thứ 11 gia nhập băng Mũ Rơm sẽ là ai? Trong khi chờ đợi, hãy cùng nhau nhìn lại những mốc thời gian các thành viên gia nhập băng Mũ Rơm trong suốt chặng đường gần 20 năm qua kể từ khi manga One Piece được phát hành nhé!
1. Rononoa Zoro – thành viên đầu tiên gia nhập băng năm 1999
2. Usopp – thành viên thứ 2 gia nhập băng năm 2000
3. Vinsmoke Sanji – thành viên thứ 3 gia nhập băng năm 2001
4. Nami – thành viên thứ 4 gia nhập băng năm 2002
5. Tony Tony Chopper – thành viên thứ 5 gia nhập năm 2003
6. Nico Robin – thành viên thứ 6 gia nhập năm 2004
7. Franky – thành viên thứ 7 gia nhập năm 2006
8. Brook – thành viên thứ 8 gia nhập năm 2008
...------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments