Người cá Jinbe - một sự bổ sung đầy hữu ích nếu là thành viên thứ 10 nhó...

[Top Manga] - Nếu Jinbe là thành viên thứ 10 của băng Mũ Rơm, cả nhóm sẽ có thêm được một nhân vật đắc lực đấy!
Băng có 9 người, mà tới 4 người sở hữu Trái Ác Quỷ, có người Cá rồi thì điểm yếu với nước biển cũng không thành vấn đề nhỉ!------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments