Top 7 trái ác quỷ hệ Logia mạnh nhất trong One Piece

[Top Manga] - 7 trái ác quỷ hệ Logia mạnh nhất trong One Piece
7. Moku Moku no Mi
6. Hie Hie no Mi
5. Mera Mera no Mi
4. Goro Goro no Mi
3. Magu Magu no Mi
2. Pika Pika no Mi
1. Yami Yami no Mi------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments