Giải mã Lafitte - Con mắt của băng hải tặc Râu Đen

[Top Manga] - Giải mã Lafitte - Con mắt của băng hải tặc Râu Đen. Lafitte được xem hoa tiêu của băng Blackbeard, là nhân vật bí ẩn trong One Piece nhưng đảm bảo không phải kẻ tầm thường với những gì ít ỏi Lafitte thể hiện.------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments