Sau 21 năm xuất bản, Thám tử Conan vẫn còn rất nhỏ bé so với One Piece

Comments