Không phải Cửu Vĩ đây mới là Vĩ thú huyền thoại “thời tiền sử” mạnh nhất...

Vĩ Thú là những tồn tại huyền thoại xuất hiện trong thế giới Nhẫn Giả, là những nhân tố làm khuấy động và hình thành nên lịch sử của thế giới này.
1. Ngũ Vĩ – Kokuou
2. Lục Vĩ – Saiken
3. Thất Vĩ – Choumei
4. Bát Vĩ – Gyuuki
5. Cửu Vĩ – Kurama
6. Thập VĩNguồn: http://ouo.io/DcGSOT
------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1
------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com
Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments