Giả thiết về thuyền viên băng Mũ Rơm đầu tiên giao đấu với Tứ Hoàng là n...

Trong các chương truyện trước, gần như toàn bộ năng lực mới của Brook đã được tiết lộ khiến cho các fan đưa ra giả thiết rằng trên thực tế, Brook của chúng ta gần như là người bất tử hoàn toàn theo đúng nghĩa đen.
Nguồn: http://ouo.io/gYg5SR

------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments