Posts

Năng lực và sức mạnh của Thủy sư đô đốc Akainu

ONE PIECE CHAPTER 987: KIN, HAY LÀ CHÂN GIÁ TRỊ CỦA BẬC GIA THẦN

[Phân tích One Piece 987]. Chân giá trị của bậc gia thần

[Dự đoán Dragon Ball Super 63]. Merus ra tay

Năng lực và sức mạnh của chị đẹp Boa Hancock

Những trận đấu có thể sẽ xảy ra ở Sảnh Ca Múa Nhạc

[Dự đoán One Piece 987]. Kaido hóa rồng tấn công Cửu Hồng Bao

Năng lực và sức mạnh của đô đốc hải quân Kizaru

ONE PIECE CHAPTER 986: TÊN TA

[Phân Tích One Piece 986]. Tên Tôi

Im-Sama: Kẻ nắm trong tay quyền lực kiểm soát thế giới

[Spoiler One Piece 986]. Cửu Hồng Bao đồng loạt tấn công Kaido