Posts

Xếp hạng sức mạnh các chỉ huy của Ngũ Hoàng: Zoro ngang Benn Beckman, Ma...

[Hồ sơ nhân vật]. Caulifa – Nữ super saiyan đầu tiên – Nguồn gốc và sức ...

[One Piece 1010]. Bigmom sắp “giết” Zeus? Haki cấp cao của Law?

[Spoiler OP 1010]. Zoro bộc phát Haki Bá Vương? Luffy ở lại solo Kaido! ...

ONE PIECE CHAPTER 1009: ĐỊA NGỤC

So sánh sức mạnh Zoro và Luffy! Đẳng cấp trên các chỉ huy?

[Dự đoán OP 1010]. Bigmom cưỡi rồng Kaido? Tình trạng Luffy, Zoro? Yamat...

[One Piece 1009+]. Zoro cướp Prometheus? Zeus thuộc về Nami? Perospero g...

[Hồ sơ nhân vật]. Vegito Blue – Sức mạnh ngang ngửa với Thần

[Phân tích OP 1009]. Tứ Hoàng hợp lực, Kaido sợ Luffy? Law & Kid đẩy Big...

[One Piece 1009]. Zoro chặn 2 Tứ Hoàng, Bigmom rớt đài!

[Spoiler OP 1009]. Kaido cho Luffy thấy “Địa Ngục”, Zoro bị thương, Cửu ...